Skip to main content

เสียงอ่าน พระไตรปิฎก แผ่น19 โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

Audio Preview

audio
เสียงอ่าน พระไตรปิฎก แผ่น19 โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

by jozho

Published June 6, 2009
Topics dhamma


เสียงอ่าน พระไตรปิฎก แผ่น19
โดย อ.เพ็ญศรี อินทรทัต

อัพโหลดแปลงไฟล์
โจโฉ คร้าบบบ

ได้แผ่นมาจาก
คุณปริญญา บุญกิจสมบัติ
อนุโมทนาสุดหัวใจคับแบ่งไฟล์หลายขนาด
zip รวมคุณภาพสูง 64 K
เหมาะสำหรับเน็ตแรงเอาไปไรท์แจก

32 k เป็น mp3 ที่เล็กสุดชัดสุด
เหมาะสำหรับเครื่องเล่นพกพา
ประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ

wma 8k ขนาดเล็กสุดๆ
สำหรับทดลองฟัง
หรือเน็ตที่ช้ามากๆ


Notes

* เสียงธรรม เสียงเทศน์ เสียงอ่านหนังสือ สวดมนต์ ดาวน์โหลดธรรมะฟรี MP3 เสียงเทศนา หลากหลายครูบาอาจารย์ สายพระป่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงพ่อชา สุภัทฺโท พระมิตซูโอะ คเวสโก พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ หลวงปู่ ท่อน ญานธโร พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) พระอาจารย์ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต พระครูเกษมธรรมทัต พระธรรมวิสุทธิกวี พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต ท่านพ่อลี ธมฺมธโร หลวงปู่ขาว อนาลโย พระอาจารย์ สมชาติ ธัมมโชโต พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส หลวงพ่อ สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย ) พระอ.ปสันโน วัดป่าอภัยคีรี หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ท่านเขมรังสี ภิกขุ พระอาจารย์ไพศาล วิศาโล สมเด็จพระญาณสังวร หลวงปู่ดูลย์ อตุโล พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช หลวงตามหาบัว พระอ.สมภพ โชติปัญโญ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต) พระอ.มานพ อุปสโม ว.วชิรเมธี พระอ.สุโข กตปุญโญ พระสมรัก ญาณธีโร อ.โกวิท คุณหมอคงศักดิ์ มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร หลวงปู่ บุดดา ถาวโร อ. กำพล ทองบุญนุ่ม หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร อรทัย ชัยฐานีชาติ ดังตฤณ อ.ธีรยุทธ เวชยิ่งเจริญ ศจ.คุณรัญจวน อินทรกำแหง ก. เขาสวนหลวง อ.เสถียร โพธินันทะ นพ.กำพล พันธุ์ชนะ วีระพงศ์ ทวีศักดิ์ พร รัตนสุวรรณ ท่านเหลี่ยวฝาน ติช นัท ฮันห์ อ.ศิริ พุทธศุกร์ ปิยโสภณ สุทัสสา อ่อนค้อม พระธรรมกิตติวงศ์ มุกดา ไตรสารศรี ขวัญ เพียงหทัย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา วศิน อินทสระ รวมเสียง โจโฉ เสียงอ่านหนังสือ บทความ เรื่องสั้น เพลงธรรมะ บทสวดมนต์ เพลง สวดมนต์ โปรแกรม พระไตรปิฏก มิลินทปัญหา การ์ตูนพุทธประวัติ พระมหาชนก เจริญสติ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ โลกหลังความตาย สติปัฎฐานสี่ ดูจิต ดูกาย สมถะ วิปัสสนา กรรมฐาน ดับทุกข์ อภิธรรม สมาธิ จงกรม ทำบุญ ประวัติ ธรรมะใกล้ตัว ลานธรรม วิมุตติ ซีดีธรรมะ สนทนาธรรม กรรม ชินบัญชร คาถา พาหุง พระปริตร หนังสือธรรมะ แจกซีดี ฟรี วิธี ปฏิบัติรรม แจกCD กัลยาณธรรม เพื่อนคุณธรรม บ้านอารีย์ นิทาน เรื่องสั้น บทความ แง่คิด ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา ฯลฯ *

comment
Reviews

Reviewer: jakchan - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - February 14, 2012
Subject: Missing File
Please advise where can I download complete this Zip file of this PraTripidok series doey na krub. Thank you very much
my email is at 9de @ live dot com na krub.
DOWNLOAD OPTIONS
VBR MP3
Uplevel BACK
In Collection
Community Audio
Uploaded by
jochokrub
on 6/7/2009
Views
15,543
Favorites
3
Reviews
1
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )